น้ำพุลีลา

00018 เมษายน 2557 กำลังเริ่มติดตั้งน้ำพุลีลา รับเทศกาลถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว  หน้าหัวรถจักร สถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นจุดที่ผู้คนนิยมมาเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุดช่วง 13-15 เมษายนของทุกปี

แสดงความคิดเห็น