เองกอวังทอง

S__94454427 พย. 57 เยาวชนอ.วังทอง จ.พิษณุโลก แต่งหน้าพร้อมสำหรับการแสดงเองกอในวันที่ 8 พย.2557 นี้ ภาพโดยณชพล  พลอาสา ชมรมถ่ายภาพพิษณุโลก กำหนดการงานแห่เจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และการแสดงเองกอวังทอง ประจำปี 2557 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05.30 น. เองกอวังทองแสดงสักการะศาลหลวงปู่มี ณ บริเวณศาลหลวงปู่มี วัดวังทองวราราม
เวลา 06.00 น. พร้อมกันที่ศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ของหน่วยงานต่างๆ
เวลา 06.39 น. เองกอวังทองแสดงโชว์หน้าศาลเจ้าฯ
เวลา 06.49 น. อันเชิญเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าขึ้นรถประทับ
เวลา 07.09 น. เคลื่อนขบวนจากศาลเจ้าวังทอง ไปตามเส้นทางที่กำหนด

เวลา 07.45 น. ขบวนเองกอวังทองแสดงโชว์ ณ บริเวณสี่แยกตลาดวังทอง
เวลา 08.30 น. ร่วมถ่ายภาพหมู่กับหน่วยงานต่างๆ
เวลา 08.45 น. เคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด
เวลา 10.00 น. เริ่มตั้งขบวนรอบนอก ณ เทศบาลตำบลวังทอง
เวลา 12.30 น. สิ้นสุดขบวน อันเชิญเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้า เข้าสู่ที่ประทับ
เวลา 12.45 น. เองกอวังทองแสดงโชว์ ณ ศาลเจ้าจำลอง
เวลา 14.00 น. พิธีเทกระจาด

แสดงความคิดเห็น