เทศกาลโคมไฟง่วนเซียว

Image324 มีค. 58 สะพานเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงเต็มพื้นที่ เย็นนี้ มีพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว ที่สวนชมน่านฯ หอการค้าจ.พิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 4-8 มีนาคม 2558 นี้

แสดงความคิดเห็น