ร่วมก่อเจดีย์ทรายสืบสานวัฒนธรรมไทย

74752เทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดแข่งขันก่อเจดีย์ทรายสร้างความสามัคคี ในงานประเพณีสืบสานประเพณีสงกรานต์  วัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฟังเพลงลำตัด อย่างสนุกสนาน ที่วัดตาปะขาวหาย หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก74753

วันที่ 7 เม.ย.2558  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดตาปะขาวหาย หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ สภาวัฒนธรรมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ และชาวบ้านในพื้นที่  ร่วมจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยเดือนเมษายนของทุกปีได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว ซึ่งคนไทยเราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ที่เป็นบุคคลสร้างสรรค์สิ่งดีงามไว้ให้แก่ลูกหลาน และเพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีของไทย เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ ทั้งยังเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนให้ชาวบ้านในตำบลหัวรอได้ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอีกด้วย74759

74754 นอกจากนี้ในการจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ยังมีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายของคนในชุมชนตำบลหัวรอทั้งหมด 12 หมู่บ้าน การร้องเพลงลำตัด การละเล่นประเพณีพื้นบ้าน เช่น รำวงกลองยาว รำวงมาตรฐาน มีการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อขอพร เป็นการอนุรักษ์งานประเพณีของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่สืบไป.74757

285190//////////

แสดงความคิดเห็น