จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 15-16สค.นี้ที่พระราชวังจันทน์

82094เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดงานเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ “การแสดงโขน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม ที่บริเวณพระราชวังจันทร์ 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงต่อจากกิจกรรมงานปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom) ที่ทางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย

นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามคณะกรรมการในการประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอพิจารณาการจัดกิจรรมและความเห็นชอบในการจัดทำหนังสือเชิญผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและคณะกรรมการในทุกฝ่าย และการดูแลต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่คณะนักแสดงโขนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับโขนที่จะนำมาแสดง เป็นโขนจากคณะโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง โดยมีนักแสดงนับ 100 ชีวิต ส่วนสาเหตุที่เลือกนำการแสดงโขนมาให้ประชาชนได้ชมเพื่อร่วมสืบสานแห่งจารีตธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ไปกับ “โขน” สุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง ให้มีความ ร่วมสมัยมากขึ้น แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยมีหนุมานเป็นตัวละครเอกนำเข้าสู่เรื่องราวของ รามเกียรติ์ สนุกสนานเพลิดเพลินไปเรื่องราวของหนุมาน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้รับชม เพราะปัจจุบันนับได้ว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
//////

แสดงความคิดเห็น