พิษณุโลกฝนปี58ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำสะสมแค่ 572.9 มม.

IMG20150906065158สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก   กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พิษณุโลก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ อุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 34.0 °ซ อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 24.1 °ซ มีฝนตกวัดปริมาณได้ 4.4 มม. . ฝนทั้งเดือน 7.2 มม.(ปี 2557 ฝนเดือนกันยายน 221.1 มม.)  ฝนรวมตั้งแต่ต้นปี 572.9 มม. ( ปี 2557 ฝนรวมทั้งปี 1329.4 มม.)วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.29 น. วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.06 น. 1441502215386ขอบคุณพยากรณ์อากาศจาก

นายธาดา ศรัทธา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น