แข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปี 2558

IMG_9371เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2558 ที่ผ่านมา ที่สนามโรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์)  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายมนต์ชัย   วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายมนัส  อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  นายจรวย  ดีแล้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปี  2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25  ตุลาคม  2558  IMG_9390เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนตำบลบ้านกร่าง โดยมี นายธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านกร่าง ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างถูกต้องตามระเบียบกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนตำบลบ้านกร่าง  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชนตำบลบ้านกร่างIMG_9429 ภายในงานมี นายอนุชิต โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง พร้อมนายอิสระพงศ์  โตแป้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.บ้านกร่าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านกดร่าง ร่วมพิธีเปิดงาน โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีการจัดแข่งขันกีฬา 5 ประเภทกีฬา ได้แก่  กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป  กีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีม)  กีฬาวอลเลย์บอลหญิง  กีฬาเปตองทีมคู่ผสม 3 คน และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดลูกโป่ง และวิ่งสามขา ซึ่งมีทีมนักกีฬาจาก  12 หมู่บ้านของตำบลบ้านกร่าง เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานIMG_9357

IMG_9457

————————————

แสดงความคิดเห็น