เที่ยวพระราชวังจันทน์แผ่นดินกำเนิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0018พระราชวังจันทน์ อ.เมือง พิษณุโลก โบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญ ถิ่นกำเนิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันนี้ ทั้งอบจ.พิษณุโลก กรมศิลปากร กองทัพภาคที่ 3 กำลังดำเนินการพัฒนาเขตโบราณสถานพระราชวังัจนทน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองพิษณุโลก0002

รายงานพิเศษพิษณุโลกฮอตนิวส์ ขอพาเยี่ยมชมพระราชวังจันทน์  โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลบอกเล่าความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีตจนถึงปัจจุบัน นั้นคือ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของพระราชวังจันทน์นั่นเอง0001

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังัจนทน์แห่งนี้ เป็นที่รวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงเหล่าทหารกล้าของประเทศไทย บอกเล่าประวัติความเป็นมาของพระราชวังจันทน์ และความรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก แต่รับรองว่าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์นั้นต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอน0005

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางด้านทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ อาคารศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)และจังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตามแผนงานส่งเสริมการศึกษาและการท่องเที่ยว เพื่อจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก พระราชจันทน์ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร0004

บริเวณรอบๆ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการสร้างทางจักรยาน, โครงการร้านค้าเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ วันที่พิษณุโลกฮอตนิวส์ไปเยี่ยมนั้นได้พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามาเยี่ยมชม0006

พอเราเดินเข้าไปในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สัมผัสได้ถึงการออกแบบการจัดข้อมูลให้น่าสนใจ พร้อมมีเทคโนโยลีช่วยเสริมไม่ให้รู้สึกน่าเบื่อ  เราเดินเข้าไปพบกับห้องที่ 1 พิษณุโลก : เมืองประวัติศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำน่าน ห้องนี้เป็นการแสดงภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก0007

0008  เดินไปตามทางนั้นจะพบกับห้องที่ 2 บันทึกประวัติศาสตร์ 9 ศตวรรษ เมืองพิษณุโลก ห้องนี้เป็นการแสดงเรื่องราวชาวพิษณุโลกในระยะ 900 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่กำเนิดเมืองสองแควจนถึงปัจจุบัน โดยเทียบเคียงระยะเวลากับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก ลักษณะการจัดแสดงข้อมูลนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมีการเทียบเคียงเรื่องราวเมืองพิษณุโลกกับโลกและพระอัฏฐารสขนาดย่อส่วน0009

ถัดมาห้องที่ 3 พระราชวังจันทน์ : ศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลก แสดงเรื่องรางด้านศิลปกรรมชิ้นเอกของเมืองพิษณุโลก เช่น พระพุทธชินราช ประติมากรรมพระอัฏฐารสขนาดย่อส่วน และโบราณสถานสำคัญของเมืองพิษณุโลก เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี วัดเจดีย์ยอดทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง วัดวิหารทอง และพระราชวังจันทน์0014

ในส่วนของพระราชวังจันทน์และวัดสำคัญทั้งสามวัดในเขตพระราชวังจันทน์ ไดแก่ วัดศรีสุคต วัดวิหารทอง วัดโพธิ์ทอง ได้เน้นที่การจัดแสดงแบบจำลองของทั้งสามวัดในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงแบบจำลองพระราชวังจันทน์ในสภาพสมบูรณ์เช่นกัน รวมทั้งการ จากห้องนี้ผู้ชมสามารถใช้กล้องส่องไปยังพระราชวังจันทน์ในพื้นที่จริงได้ นอกจากนี้ยังมีการจำลองโบราณวัตถุชิ้นสำคัญไว้ด้วย0015

ห้องสุดท้าย เป็นการแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีการจำลองพระมาลาเบี่ยง พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง พระแสงคาบค่าย และพระแสงของ้าวพลพ่าย เพื่อแสดงความเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนสำคัญที่สุดคือ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมการรบครั้งสำคัญของพระองค์อยู่โดยรอบ รวมทั้งมีการฉายวีดีทัศน์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น0016

0019  หลังจากเดินออกจากศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์แล้วเรามีความรู้จากด้านในกันแล้วเราก็ต้องไปชมของจริง ทั้งวัดวิหารทองที่ประดิษฐ์สถานพระอัฏฐารสองค์จำลองเท่าขนาดจริง วัดวิหารทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ วัดศรีสุคต ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทน์ และวัดโพธิ์ทอง ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทน์ ตำแหน่งขนานไปกับวัดศรีสุคต ห่างจากวัดศรีสุคตไปทางทิศใต้ 65 เมตร0010

0011 ในการเดินเข้าไปเยี่ยมชมนั้นอาจจะยังไม่สะดวกสบายเนื่องจากยังอยู่ในการปรับปรุงทางเท้าเพื่อให้คนเดินเข้าไปชมได้สะดวก ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพระราชวังจันทน์และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น เข้าชมฟรี เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้กัน การเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่ว่าทุกเพศทุกวัย0021

00200022

………………………………………………………………..

รายงานโดย….น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นศ.ฝึกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์ 20มกราคม 2559

 

แสดงความคิดเห็น