ประกวดเทพีสงกรานต์จ.พิษณุโลก

S__15261820คืนวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  อ.เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ ขึ้นเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้น ส่งส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นสาวไทย ประเพณีไทย พร้อมทั้งให้สาวสวยได้มีเวทีแสดงความสามารถ ซึ่งทางเทศบาลนครพิษณุโลก จัดขึ้นมาติดต่อกัน 20 ปีแล้ว ในปีนี้มีสาวงามจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเข้าประกวด จำนวน 30 หน่วยงาน786780

โดยผลการประกวด นางสาวธิดารัตน์ อ่อนเส็ง ได้สายสะพายเทพีสงกรานต์ ไปครอง รับเงินรางวัล 15,000 ไปครอง ส่วนรองชนะเลิศ คือ นางสาวทูลธิดา มีดา รับได้เงินรางวัล 12,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณพัญอร เดชะผล ได้เงินรางวัล 10,000 บาท S__15261822
//////////

แสดงความคิดเห็น