เที่ยวภูหินร่องกล้ารับลมเย็น ๆ อุณหภูมิสูงสุดแค่ 27-31 องศา

10642วันที่14 เมษายน 2559  รายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง หลบสภาพอากาศร้อนขึ้นไปรับลมเย็น ๆ  ที่ ลานหินปุ่ม อุณหภูมิบนยอดเขาในช่วงกลางวันสูงสุดที่  27- 31  องศาเซลเซียส แตกต่างจากสภาพอากาศพื้นราบมาก ที่ระยะนี้ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41-42 องศาเซลเซียสต่อเนื่องมาทุกวัน  ด้วยสภาพความสูง 1,400 เมตร และยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ส่วนมากแล้วเป็นการเที่ยวไปกลับและผ่านไป ส่วนดอกกุหลาบขาว บริเวณลานหินปุ่ม และลานหินแตก ยังคงมีบานบ้างแล้ว แต่ยังส่วนน้อย ส่วนใหญ่คาดว่าจะบานในช่วงต้นเดือน พ.ค.เพราะยังตูมเล็กอยู่10641

10640

10645

10649

แสดงความคิดเห็น