เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์เครือข่ายชาติตระการ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

14303668_1059854567396805_2037256468_oวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์เครือข่ายชาติตระการ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 จัดขึ้นโดยเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 โดยมี นายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน 14285264_1059855890730006_507983808_oทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนเพื่อสนองนโยบายด้านกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการศึกษา ภายในพิธีดังกล่าวมี นายมานัส อ่อนอ้าย นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ เขต 2 นายรู้ จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมเปิดการแข่งขัน โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายชาติตระการ 4 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเนินทอง,โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ, โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง, โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย, โรงเรียนบ้านนาหล่ม และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา ซึ่งแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล 7 คน , วอลเล่ย์บอล, เซปัคตะกร้อ, เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน14274348_1059855707396691_1371056389_o

14248142_1059855884063340_1406836647_o

14233816_1059856607396601_1047839658_o———————————————–

แสดงความคิดเห็น