วันนี้ วันพระ ผู้สูงอายุจำนวนมากมาทำบุญที่วัดใหญ่

5พิษณุโลก วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เช้านี้เก็บภาพบรรยากาศผู้สูงอายุชาวพิษณุโลก มาทำบุญด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลายท่านนุ่งขาวห่มขาวและปฏิบัติธรรมต่อเนื่องหลังจากทำบุญอีก 1 คืน
8

7

6

9

11

10

แสดงความคิดเห็น