เปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” 8-12 พย.59 ที่จ.พิษณุโลก

14958854_1114929745222620_904423861_nเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ประจำปี 2559 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2559 จัดโดยบริษัท วิทยุการพิมพ์แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 15032385_1114929605222634_252452777_n

14958816_1114929575222637_1562958593_nโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้พัฒนาขีดความสามารถและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร14997062_1114929631889298_1089990466_n

14961492_1114929678555960_1428107096_n

14962855_1114929705222624_683847015_n

14958417_1114929718555956_618091315_n

14997203_1114929725222622_1372366461_n

แสดงความคิดเห็น