ร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ จ.พิษณุโลกจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

150924วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2559 ด้วยจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พี่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือในประเภท โอ.เค. ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อ พ. ศ. 2510  150925ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดย มี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน150926

150927

150928

150930

150937

150935

150934
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น