อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 6 วัน จ.พิษณุโลกเสียชีวิต 4 ราย

4เช้าวันนี้ ( 3 ม.ค.59 ) ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 85 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 92 คน เป็นชาย 66 คน หญิง 26 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนใน อบต/หมู่บ้าน15822655_1853467854869789_1442391309130804700_n

ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน , ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 19 จุดตรวจ ใน 9 อำเภอ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 736 คน โดยทั้ง 5 วันที่ผ่านมา ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 6,953 คัน ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ 2,283คัน รถปิคอัพ 2,146 คัน รถเก๋ง/รถ แท็กซี่ 1,847 คัน รถตู้ 422 คัน รถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป 138 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 96 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการหลักจำนวน 1,565 ราย เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 299 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 85 ราย เมาสุรา 19 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 303 ราย ไม่มีใบขับขี่ 296 ราย ขับรถเร็วเกิดที่กฎหมายกำหนด 295 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 195 ราย ขับรถย้อนศร 51 ราย แซงในที่คับขัน 4 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 18 ราย15871619_1853457398204168_2870816526025864569_n

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในวันที่ 3 มกราคม 2560 เริ่มมีประชาชนเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปทำงานแล้ว จึงขอให้ทางขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้ดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับอย่างเต็มที่ พร้อมให้มีการจัดรถมาให้บริการแก่ผู้โดยสาร อย่าให้มีผู้โดยสารหลงเหลือหรือตกค้าง พร้อมทั้งตรวจเข้มเกี่ยวกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ในพนักงานขับรถโดยสารทั้งรถบัสและรถตู้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร15873523_1853457424870832_674728032085819883_nนอกจากนี้ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ได้ปรับแผนในช่วงขากลับพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง ในช่วงของการเดินทางกลับ และคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมบูรณการการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง 6 วันของการรณรงค์ ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น