รถ Google Street View วิ่งถ่ายภาพในพิษณุโลก

215 ม.ค. 60 วันนี้พบเห็นรถ   รถ Google Street View วิ่งในเขตตัวเมืองพิษณุโลก ที่เห็นในภาพกำลังข้ามทางรถไฟหน้าวัดธรรมจักร คงวิ่งเก็บภาพต่าง ๆ ของจ.พิษณุโลก ให้มาอยู่บน Google Maps เพิ่มเติม 3

แสดงความคิดเห็น