พิษณุโลกวันอาทิตย์ ฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

พิษณุโลก วันอาทิตย์ 22 ม.ค. 60 ฟ้าโร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 23.1 องศาเซลเซียส ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 22-28 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-7 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้  จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

แสดงความคิดเห็น