พิษณุโลก 25 ม.ค.60 อากาศหนาว ต่ำสุดเช้านี้ 17.4 องศา

พิษณุโลก 25 ม.ค.60 อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 17.4 องศาเซลเซียส คาดการณ์จะหนาวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ เช้านี้ท้องฟ้าแจ้มใส ผ่านไปมาทุกเช้าชมการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับสีตลาภิรมย์ ในสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจ.พิษณุโลก ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี มีความคืบหน้า และงดงามอย่างมาก  

แสดงความคิดเห็น