แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวเตรียมช่วยผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 ที่บริเวณหน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพงศธร  ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มามอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3,000 ชุด  เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3  ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตามบริเวณเทือกเขาและหมู่บ้านชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายรัฐบาลได้ให้กองทัพบกดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน โดยให้ความช่วยเหลือในทันที หากเกิดภัยหรือความเดือดร้อน โดยไม่รอให้ขยายวงกว้าง รวมทั้งการป้องกันการเกิดภัยทุกชนิดด้วยจากนโยบายดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการ นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

แสดงความคิดเห็น