ข่าวทั่วไป

ชุมชนร่วมใจทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุให้สัตว์ป่าที่อช.ทุ่งแสลงหลวงจ.พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมกับ ชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโนนสน องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจิตอาสา จัดกิจกรรมทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินโป่งเดิมให้แก่สัตว์ป่า ตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาเถรสมาคม มอบของช่วยเหลือวัดและปชช.ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมและถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สามเณรและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่  4 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 9 รับบริจาคโลหิต มอบเข็มกลัด50 ปี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต รับเข็ม 50 ปี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย