ปลาส้มบ่อโพธิ์หมักเกลือพันปีปลอดสารกันบูด

ในพื้นที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่พบบ่อเกลือพันปี หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทย 32 กิโลเมตร มีการพบบ่อเกลือดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุคพ่อขุนบางกลางท่าว หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เจ้าเมืองบางยาง ในเวลาต่อมาชาวบ้านได้ประกอบอาชีพทำเกลือขายช่วงปี 2467 ถึงปัจจุบันยังยึดอาชีพทำเกลืออยู่เหมือนเดิมนอกจากจะผลิตเกลือออกจำหน่ายแล้ว ทางชุมชนได้ประโยชน์จากการทำเกลืออีกทาง คือ การทำปลาส้ม ซึ่งใช้เกลือในพื้นที่มาทำการหมักปลา ซึ่งเป็นการสนับสนุนวัสดุในพื้นที่ของชุมชนให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกลือบ่อโพธิ์ ขึ้นมา เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มนางคำเขียน พิมเสนา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกลือบ่อโพธิ์  เปิดเผยว่า  ทางกลุ่มได้ก่อตั้งมา 10 กว่าปีแล้ว  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน จำนวน 10,000 บาท นำมารวมกับเงินที่เก็บจากสมาชิก 14 คนๆละ 20 ต่อเดือน ซึ่งได้ไปเรียนรู้วิธีทำปลาส้มที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก นำความเรียนรู้มาทำปลาส้ม โดยใช้ปลาจีน กับปลาตะเพียน ผ่านกรรมวิธีหมักกับเกลือบ่อโพธิ์  ซึ่งเป็นวัสดุในพื้นที่บ้านบ่อโพธิ์ บรรจุถุงละครึ่งกิโลกรัม ราคา 90 บาท หรือกิโลกรัมละ 180 บาทเท่านั้น ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะปลาส้มบ่อโพธิ์  เป็นปลาส้มที่มีคุณภาพ ปลอดสารสารกันบูด ถูกหลักอนามัย   

 

แสดงความคิดเห็น