รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 บริเวณหน้าห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย จากพลโท พิจิตร ลักษณะละม้าย และคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกองทัพภาคที่ 3ทั้งนี้ ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการ  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ขึ้น โดยทางกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงมีความประสงค์มอบอุปกรณ์ ( ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อ ) ให้กับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวต่อไป

แสดงความคิดเห็น