มทบ.39 ตรวจหน่วยดูแลช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.62 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล  พร้อมกับมอบสิ่งของและเครื่องดื่มต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจแยกคลองน้ำเย็น  ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกทั้งนี้ เพื่อดูแลความเรียบร้อย ตลอดทั้งสอบถามปัญหา ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแนะนำแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

แสดงความคิดเห็น