รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมครัวพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านบึงพร้าว ม.3  ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก หลังถูกฤทธิ์พายุโพดุลถล่ม จนเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลาย 10 ปี โดยทางเจ้าหน้าที่ทหารร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดทั้งจัดอำนวยความสะดวก เรื่องที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นโดยในวันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มาดูความพร้อมของครัวพระราชทาน ที่ทางหน่วยทหารนำมาตั้งในพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างพอเพียง ตลอดทั้งน้ำดื่มที่มีอย่างพอเพียงจากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผบ.มทบ.39 และคณะได้เดินทางไปที่วัดบึงพร้าว เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลวังทอง เพื่อมารอรับการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมกับสอบถามปัญหาต่างๆกับผู้นำชุมชน และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น