รองแม่ทัพภาคที่ 3 ทอดกฐินสามัคคีที่วัดยาง

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 ที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดยาง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 โดยมีผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรง พร้อมกำลังพล ข้าราชทหาร ฝ่ายปกครอง และพ่อค้า ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยมีการตั้งองค์กฐินสามัคคีสมโภช ที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดยาง รองแม่ทัพภาคที่ 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี พร้อมถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับกองกฐินสามัคคีครั้งนี้ ซึ่งทางกองทัพได้ร่วมกับประชาชน โดยมียอดผู้ร่วมบุญทั้งหมด จำนวน 536,717 บาท ซึ่งทางวัดจะได้นำไปใช้จ่ายในบูรณะซ่อมแซมพัฒนาสถานที่ทรุดโทรม ตลอดทั้งนำใช้จ่ายในกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์วัดยาง เพื่อให้วัดมีความเจริญก้าวหน้าคู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป

แสดงความคิดเห็น