แต่งกายย้อนยุคร่วมงานลอยกระทงสองแควแลอดีตสวยงาม

เมื่อเวลา 19.30 น.ของวันที่ 10 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จัดขึ้นในห้วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น และร่วมย้อนรำลึกถึงเมืองพิษณุโลกในอดีต วิถีชีวิตชาวบ้าน ลุ่มน้ำน่านอันงดงาม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็น และชาวพิษณุโลกก็จะร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน นำเอาประเพณีการลอยกระทงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการย้อนอดีต

โดยงานนนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีตขึ้น โดยมีการจำลองการละเล่นของเด็กครั้งโบราณ เช่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร และอื่น ๆ อย่างสนุกสนาน พร้อมจัดให้มีตลาดอาหารโบราณย้อนยุค รำวงย้อนยุค นอกจากนั้นในเวทีลอยน้ำกลางแม่น้าน่าน ก็ได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ของเยาวชนคนพิษณุโลก ต่างแต่งชุดไทยถือกระทง อย่างสวยงาม และในพรุ่งนี้ชาวพิษณุโลก ก็จะได้ร่วมลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 เพื่อขอขมาแม่น้ำน่านตามประเพณีกันแล้ว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก


//////////
 

 

แสดงความคิดเห็น