กอ.รมน.จัดระเบียบระยะห่างผู้คนแห่รับสิ่งของบริจาคป้องกันโควิด

รองผอ.รมน.จ.พิษณุโลก นำกำลังเจ้าหน้าที่ ไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมารอรับแจกข้าวปลาอาหารที่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 63 พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.จ.พิษณุโลก ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. พร้อมจิตอาสา 904 ไปร่วมอำนวยความสะดวก ในการจัดระเบียบแถว (social distancing) จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชนที่มารอรับการแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ด้านหน้าประตูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ซึ่งได้เปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ ผลไม้ และ น้ำดื่ม จำนวน 680 ชุด  ให้กับที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องไม่มีงานทำทำให้ไม่มีเงิน ในการซื้ออาหารให้ครอบครัวรับประทาน  โดยผู้ที่มารับอาหารจะต้อง 1.ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ 2.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 3.รับเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 4.เดินไปนั่งจุดพักรอ เก้าอี้ตั้งระยะห่าง 1 เมตร จำนวน 500 ตัว ส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิเกินก็จะให้พักรอ เพื่อรอตรวจวัดใหม่อีกครั้งกระทั่งถึงเวลาที่กำหนด ให้ประชาชนเดินแถวรับอาหาร  จัดระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดยัดเยียดเกินไป ทำให้ผู้ที่มารับของบริจาคได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงกัน  โดยผู้ที่ผ่านการตรวจวัดเรียบร้อยจะได้รับอาหารทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น