คนแน่นมานั่งรอรับอาหารหน้าวัดใหญ่แจกจ่ายทุกวัน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.จ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ได้ไปอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถว (social distancing) ตรวจคัดกรอง ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค COVID 19 ในปัจจุบันให้กับประชาชน ที่มารับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 54 ชุด ที่โรงเรียนเทศบาล2 (วัดคูหาสวรรค์) โดยจัดระยะห่างตามนโยบายรัฐบาล  โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 มารับสิ่งที่แจกจ่ายอย่างทั่วถึง ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารอรับอาหารเป็นอย่างดีวันเดียวกันพ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  พร้อมด้วยชุดเจ้าหน้าที่   ได้เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบ (social distancing) ที่วัดอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก และอำนวยความสะดวกตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคโควิด COVID-19 เนื่องจากมีประชาชนมารับอาหารปรุงสำเร็จอย่างเป็นระเบียบต่อมาในช่วงเย็น พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.จ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ไปอำนวยความสะดวกให้กับทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ซึ่งได้จัดให้มีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดระยะห่าง (social distancing) ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีประชาชนมารอรับกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น