เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เน้นจัดระเบียบประชาชนรับสิ่งของบริจาคทุกจุดไร้ปัญหา

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 63 พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) มอบหมายให้ ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. เข้าบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่วัดอรัญญิก และ จนท.ทหารจาก พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3  อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถว (socicl distancing) ร่วมตรวจคัดกรอง และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค COVID 19 ในปัจจุบัน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่มารับข้าวกล่อง พร้อมสิ่งอุปโภคบริโภค  จำนวน 300 ชุด  บริเวณลานดินบริเวณภายใน วัดอรัญญิก  โดยมีประชาชนมารอรับของบริจาคด้วยความเรียบร้อยวันเดียวกัน พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้ไปอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถว (social distancing) จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และ แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชน ที่มารอรับการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งทาง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ร่วมเปิดโรงทานมอบ อาหารปรุงสุก ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 700 ชุด มีอาหารปรุงสุก ผลไม้ และ น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ในการซื้ออาหารให้ครอบครัวรับประทานโดยแจกจ่าย บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  โดยผู้รับอาหารต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน  1.ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ  2.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์   3.รับเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19  4.เดินไปนั่งจุดพักรอ เก้าอี้ตั้งระยะห่าง 1 เมตร จำนวน 500 ตัว  และ 5.เดินแถวรับอาหาร เป็นการสร้างระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  ทำให้การบริจาคครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

แสดงความคิดเห็น