รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งเลี้ยงอาหารเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7  อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563  โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ,คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7 พร้อมทั้งมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการคิด แก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อย่างหาที่สุดมิได้

แสดงความคิดเห็น