ผบ.39 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จับรางวัลให้ของขวัญกำลังพล

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พล.ต.นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ. 39 เป็นประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อเป็นขวัญให้กับกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยมี รอง ผบ.มทบ.39 เสนาธิการ รองเสนาธิการ และหัวหน้าหน่วยกำลังพล ร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงพล.ต.นพดล กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกนายตระหนักในหน้าที่การงาน  ตลอดทั้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ขอให้คำนึงถึงภาพพจน์ของทหาร ไม่สร้างผลกระทบต่อส่วนรวมของกองทัพบก ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม พร้อมทั้งสามารถเป็นที่พึงของประชาชนได้เสมอผบ.มทบ.39 ได้กล่าวถึงกรณีโรคโควิดที่กำลังระบายอยู่ในขณะนี้ว่า ขอให้กำลังพลปฏิบัติตนตามคำสั่งของ ศูนย์ ศบค. เพื่อป้องกันการระบายขอโรคโควิด ขอให้สวมใส่แมสป้องกันตลอดเวลา หากไม่จำเป็นอย่าเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือผู้คนจำนวนมาก  ขอให้กำลังพลที่เดินกลับภูมิลำเนาใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องรักษาให้ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในช่วงที่พักหยุดยาวปีใหม่นี้หลังจากนั้น ทาง ผบ.มทบ.39 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งจับรางวัลแจกให้กับกำลังพล สร้างความยินดีและความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งมีรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก อาทิ ตู้เย็น ทีวี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลม ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น