Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

หนุ่มใหญ่ อ.เนินมะปราง ลงข่ายหาปลา เกิดเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต

ชาวบ้าน อ.เนินมะปราง ลงข่ายหาปลา คาดว่าจะเป็นตะคริว จมน้ำเสียชีวิต ภายในคลองน้ำบ้านมุง หมู่ 12 บ้านน้อยดงเกาะแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ระยะไกล เชื่อมโยง รพ.กับผู้ป่วย เข้าถึงการรักษาเท่าเทียม

กทปส.สนับสนุนทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่  2)   หวังเชื่อมโยงเครือข่ายโรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ในจังหวัดพิษณุโลกแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงทางการแพทย์ในประเทศไทย

  มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ให้แก่บุคลากรโรงงานน้ำตาล เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร พัฒนาสามารถแข่งขันกับตลาดโลกและตอบโจทย์ประเทศไทยยุค 4.0

 34 ครูคืนถิ่นพิษณุโลก รายงานตัวครบ 100 %

บรรยากาศรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครู ที่พิษณุโลก มีครูคืนถิ่นมารายงานตัว 34 คน ครบ 100%

AIS ก้าวสู่ปีที่ 30 อยู่เคียงข้างสังคมไทย ยืนหยัดสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อคนไทย

AIS ก้าวสู่ปีที่ 30 อยู่เคียงข้างสังคมไทย ยืนหยัดสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อคนไทย จัดฉลองสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ มอบของขวัญจัดเต็ม ให้ลูกค้าทั้งฐานกว่า 42 ล้านราย เปิดภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ชวนรณรงค์ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีกับโครงการ E-Waste

ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ-ประกวดภาพถ่าย “Life and nature -นานาจิตตัง”

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Life and nature ชีวิตและธรรมชาติ” และ “นานาจิตตัง”ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562