Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

บางระกำเมืองใหม่ ผุดโครงการ”หาบ้านใหม่ให้ต้นไม้ริมทาง” ที่บึงตะเครง รักษาสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ไอเดียเก๋ “หาบ้านใหม่ให้ต้นไม้ริมทาง” ตามโครงการถนนมาป่ายังอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำต้นไม้ที่ต้องตัดริมถนนที่มีโครงการขยายเส้นทาง มาไว้บริเวณรอบสวนสาธารณะบึงตะเครง พร้อมบ่งบอกเรื่องราวต้นไม้ที่ย้ายมา ผ่านคิวอาร์โค้ช ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา พร้อมๆ กับการออกกำลังกายรอบบึงตะเครง ที่กำลังกายเป็นปอดและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก

ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบพายุพัดเสียหาย 6 หลัง ในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หลังพายุฝนพัดถล่มบ้านเรือนได้รับเสียหาย จำนวน 6 หลังในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละอองไฟป่า โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ผืนป่า เขาน้อยเขาประดู่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก ร่วมกับทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติพิษณุโลก องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันปัญหาไฟป่า ในเขตพื้นที่ป่าเขาน้อยเขาประดู่ อ.วังทอง ระยะทาง 2 กม. หลังเป็นพื้นที่เสี่ยงการเกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5 และผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟ้องศาลปกครองพิษณุโลกขอเพิกถอนใบอนุญาตบ่อขยะในต.หัวรอ

พิษณุโลก ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมชาวบ้านต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก เข้าฟ้องศาลปกครองพิษณุโลก นายกทต.หัวรอ ออกใบอนุญาตให้เอกชนเปิดบ่อขยะแบบฝังกลบในต.หัวรอโดยไม่ถูกต้อง ขอให้นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต