Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

สุ่มตรวจจับร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ออกตรวจจับร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาเนืองแน่น

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก นุ่งขาวห่มขาว ร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ทหาร-ชาวบางระกำปลูกป่าถวายพระราชินี

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชาวบางระกำ ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ในวาระโอกาสที่ทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่คลองน้ำสาธารณะบ้านกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ประกอบพิธีบรรจุพระกรุ 4 แสนองค์

วัดราชบูรณะ ประกอบพิธีบรรจุพระเครื่องพิมพ์นางพญา พระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนกว่า 4 แสนองค์ รอเปิดกรุ 1 มกราคม 2559 ให้ประชาชนบูชา

พระราชทานเทียนพรรษา ที่วัดใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาซึ่งทรงอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจดียสถาน วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก