Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ร่วมกับโรบินสันและไทวัสดุ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในพิธีส่งมอบโรงเรียนใน โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา

ชาวบางระกำปลูกพริกขาย สร้างรายได้งามก่อนน้ำฤดูน้ำหลาก

ชาวบ้านบางระกำ จ.พิษณุโลก หันมาปลูกพริกพันธุ์เขียวยอดสน ขายสร้างรายได้งาม ก่อนฤดูน้ำหลากและท่วมเป็นประจำทุกปี

สองพี่น้องยอดกตัญญูช่วยพ่อขายปาท่องโก๋ทุกเช้า

พี่สาววัย 14 ออกจากโรงเรียนแค่ป.6 น้องชายป.6 ตื่นตี 5 มาช่วยพ่อขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก่ทุกเช้า ตลาดโคกมะตูม อ.เมืองพิษณุโลก แม่แยกทางกับพ่อ ทำให้ขาดคนช่วยพ่อ

รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2555 พร้อมทั้งดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

ดึงผู้ประสพภัยพิบัติเสวนารับมือน้ำหลาก

มูลนิธิคนเพียงไพร จัดเสวนา”โลกร้อนการปรับตัวของชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ดึง 7ชุมชนที่เสี่ยงภัยพิบัติร่วมถก แนะสังเกตุสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ

อมรมบุคลาการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่อาเซียน

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ ในหลักสูตร “การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่อาเซียน” Win Win Relationship to ASERN (WWRA)

มดขนไข่ สัญญาณเตือนภัยฝนตกหนัก

มดขนไข่ ขึ้นที่สูงกันจำนวนมากๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้เป็นสิ่งบอกเหตุเตือนภัย สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม จะกำลังเกิดฝนตกหนัก

รักษ์ลำน้ำเข็ก ชมรมเล็ก ๆ หัวใจโต ๆ

ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ปลุกจิตสำนึกท้องถิ่นรักบ้าน ร่วมดูแลแหล่งท่องเที่ยว สานกิจกรรมลดโลกร้อนเก็บขยะ ทำความสะอาดทัศนียภาพ น้ำตกแก่งซอง