Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

น้ำนองเต็มตลิ่ง

พิษณุโลกฮอตนิวส์ เก็บบรรยากาศแม่น้ำน่านยามค่ำคืน น้ำนองเต็มตลิ่ง น้ำตรึงสูงสุดมาหลายวัน เขตเมืองเฝ้าระวัง ตำบลรอบนอกอ่วมหมดแล้ว

หน่วยทหารพัฒนา 34 ต้นเหตุน้ำท่วมหัวรออย่างหนัก

พบสาเหตุและจุดแม่น้ำน่านทะลักท่วมหนักต.หัวรอ เข้ามาทางหน่วยทหารพัฒนาที่ 34 หรือ โรงทอเก่า ขุดแนวถนนริมน้ำเดิมทิ้ง เมื่อน้ำน่านมากก็ไหลล้นเข้าบ่อบำบัดเก่าและออกมาท่วมต.หัวรอ

ซ่อมพนังกั้นน้ำตั้ง 5 เครื่องสูบน้ำท่วมหัวรอออกน่าน

ทหาร ชาวบ้าน ร่วมนำกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าบ้านสุดฤทธิ์ ซ่อมคันดินกั้นที่พังจนสำเร็จ ประสานชลประทาติดตั้ง 5 เครื่องสูบน้ำท่วมต.หัวรออกแม่น้ำน่าน

น้ำท่วมบ้านดอน แถว ต.วัดจันทร์

ภาพจากทางบ้าน-น้ำท่วมหลา่ยพื้นที่ ทั้งที่บ้านดอน แถว ต.วัดจันทร์ ที่ทางบ้านได้ส่งมาให้พิษณุโลกฮอตนิวส์ เป็นสื่อกลาง

หัวรออ่วมคันกั้นน้ำน่านพังสนามกีฬากลาง-ศูนย์ราชการท่วมสูง

ต.หัวรอ อ่วมหนัก แม่น้ำน่านเซาะแนวกั้นยาว 200 ม.ไหลท่วมวงกว้าง ศูนย์ราชการ สนามกีฬากลาง ถนนหลัก 2 เส้นสูง รถเล็กสัญจรไม่ได้ เร่งนำกำลังซ่อมพนังกั้นน้ำ

เขตเมืองผ่านด้วยดีตำบลรอบนอกอ่วม

16 กย.54 เขตเทศบาลฯน้ำน่านไม่เกินแนวตั้งรับ ทรงตัวสูงที่ 10.90 ม. น้ำก้อนใหญ่ผ่านไปด้วยดี ต่ำกว่าประเมินสูงสุด 11.08 ม. ส่วนตำบลรอบนอกอ่วมน้ำหลายจุด