Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

น้ำน่านไต่ระดับสูงสุด9.85ม.เทศบาลฯเฝ้าระวัง24ชม

เทศบาลนครพิษณุโลกและสำนักชลประทานที่ 3 ระดมเครื่องสูงน้ำในเขตเทศบาลฯระบายออกสู่แม่น้ำน่าน 19 สิงหาคม 2554 ทำระดับสูงสุดที่ 9.85 ม.สูงกว่าช่วงเฝ้าระวังวิกฤติน้ำน่านล้นตลิ่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

ร้านขายเนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย 5 แห่ง

ที่ตลาดสดเทศบาล 6 (ร่วมใจ) นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ให้ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 5 แห่ง

ถ่ายโอนภารกิจผังเมืองรวมให้ท้องถิ่นมีเทศบาลเป็นตัวแทนรับ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในเอกสารบันทึกการส่งมอบ เอกสารและแผนที่ที่เกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการผังเมืองรวม มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นตัวแทนรับมอบ

น้ำยมไหลเข้ารพ.บางระกำขอทหาร150นายเสริมกระสอบทราย

แม่น้ำยม ไหลทะลุแนวกระสอบทรายเข้าท่วมที่ต่ำในรพ.บางระกำ ต้องขอทหารจากกองพลทหารราบที่ 4 อีก200นายมาทำแนวเสริมอีกชั้น

รมว.เกษตรเมินแก่งเสือเต้นศึกษาอ่างเก็บน้ำยมตอนบน-ตอนล่างแทน

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯตรวจสถานการณ์น้ำท่วมพิษณุโลก ระบุสร้างแก่งเสือเต้นมีผลกระทบมาก กำลังศึกษาอ่างเก็บน้ำยมตอนบน-ตอนล่างแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยม

กองทัพภาคที่3–ปตท.สผ.มอบของช่วยน้ำท่วมต.ท่านางงาม

กองทัพภาคที่ 3-ปตท.สผ.นำถุงยังชีพ 1,000 ถุง มอบให้กับชาวบ้านต.ท่านางงาม อ.บางระกำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เยี่ยม2นร.ใต้โรงเรียนอุปถัมป์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมผลการเรียนและความเป็นอยู่ของ 2 นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้