Author
อนุชา

เจ้าหน้าที่บุกรวบกลุ่มชาวบ้านลอบตัดไม้มีนายทุนหนุนหลัง

ผู้ว่ารุดตรวจป่าสงวน หลังเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มชาวบ้านลักลอบตัดและแปรรูปไม้ คาดมีนายทุนหนุนหลัง