ต้นสาละออกใบสีทองอร่าม

ภายในบริเวณวัดท่ามะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ต้นสาละที่ขึ้นอยู่ใกล้กับโบสถ์  แต่ก่อนก็มีใบสีเขียว แต่ตอนนี้กลายเป็นสีทองเหลืองอร่ามเกือบทั้งต้น  ส่วนสาเหตุน่าจะเป็นการผลัดเปลี่ยนถ่ายใบ แต่สังเกตต้นสาละอีกต้นที่ขึ้นอยู่ใกล้กันก็ยังเป็นใบสีเขียว เหมือนเดิม ใครอยากเห็นก็ไปดูได้

แสดงความคิดเห็น