ค.คนในข่าว

พ่อตัวอย่างประจำปี2555

นายเสงี่ยม สุริยันต์ ชาวอำเภอวังทองและ นายสันติพงษ์ หมีดง ชาวอำเภอนครไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2555 ของจังหวัดพิษณุโลก และจะเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างของสมาคมผู้เสียสละแห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

บรรดิษฐ์ อินต๊ะ

บางระกำโมเดลต้องทำทุกปี เสียงจากผู้ปฏิบัติ บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผอ.ชลประทานพิษณุโลก อย่ามองบางระกำโมเดลเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นวิถีคิดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแล้ง

ดูเต็มๆคนสวยสอง ม.

สาวสวยจากสองมหาวิทยาลัยผ่านเวทีระดับนางงามมาแล้วด้วยกันทั้งคู่ มาประชันความสวยให้ผู้อ่านตัดสินใจ ส่วนใครจะชอบคนสวยแบบไหน โปรดใช้วิจารณญาณของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับ

วิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของราษฏรในพื้นที่ วางผังเมือง รองรับการเจริญเติบโต ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับภัยพิบัติน้ำท่วม