ข่าวการศึกษา

เปิดงานกิจกรรมสัปดาห์หนังสือสำหรับเด็ก

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์หนังสือสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน ในช่วงสัึปดาห์ของวันเด็กแห่งชาติปีนี้

นิสิตนศ.เตรียมเป็นพลเมืองดีจ่ายภาษีให้ถูกต้อง

กรมสรรพากรลงนามความร่วมมือสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย อบรมความรู้ภาษีอากรให้นิสิต นักศึกษา ม.นเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม