ข่าวทั่วไป

รับมอบศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลนครพิษณุโลก รับมอบพื้นที่ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (บริเวณสามเหลี่ยมวัดราชบูรณะ) เพื่อบริการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเคลื่อนที่ ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน

จังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านน้ำริน ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง พร้อมนำบริการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ

เชิญบูชาพระพุทธชินราชอินโดจีน รุ่นเจริญพร 2555

สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ร่วมกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธรา เช่าบูชาพระพุทธชินราชอินโดจีน รุ่นเจริญพร 2555

พิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างบ้าน อยู่สุขพระราชทาน

จังหวัดพิษณุโลกก่อสร้างบ้านอยู่สุขพระราชทานเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบให้ผู้ด้อยโอกาส ที่ตำบลหัวรอ

ยกเสาเอกบ้านอยู่สุขพระราชทาน

จังหวัดพิษณุโลกก่อสร้างบ้านอยู่สุขพระราชทาน มอบให้ผู้ด้อยโอกาส ที่ตำบลหัวรอ และตำบลคันโช้ง กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ดำเนินการจัดสร้างบ้านมอบให้แก่ผู้ยากไร้

มอบเงินกู้ให้คนพิการ2.4ล้านบ.

จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 91ราย วงเงิน 2.4 ล้านบาท ไม่เสียดอกเบี้ย ส่งเสริมให้คนพิการช่วยเหลือตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

Doraemon มาพิษณุโลก

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จัดกิจกรรม “100 Years before the Birth of Doraemon” ครั้งแรก ในพิษณุโลก ชวนน้องๆ มาร่วมฉลองกำเนิดโดราเอมอนก่อนล่วงหน้า 100 ปี สนุกกับโชว์โดราเอมอน และโดเรมี 20-23 ตค.55

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายบริหารราชการแผ่นดินปี 56

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมวีดีทัศน์ระบบทางไกลกับนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินปี 2556 เน้นย้ำต้องทำงานเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นหลัก พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการช่วยเหลือตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว