ข่าวเด่น

สอนนักเรียนเกี่ยวข้าวสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี จ.พิษณุโลก สอนปลูกข้าว นำนักเรียนเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้และสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย

สร้างใหม่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว

รัฐบาลให้งบเร่งด่วน 70 ล้านบาท รื้อสร้างใหม่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จุดควบคุมการระบายน้ำท่วมขังอ.บางระกำให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัว

พึ่งศาลปกครองดินแก้มลิงบึงระมาณถมทับที่นา

ชาวบ้านบึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มาพึ่งศาลปกครองพิษณุโลก เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขนดินขุดลอกแก้มลิงบึงระมาณ มาถมที่นา ที่ทำกินชาวบ้าน

ปั้นดีเจเยาวชนลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมดีเจเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และสร้างทัศนะคติด้านการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจรเพื่อนำไปขยายผลแก่เพื่อนๆในสถานศึกษาและบุคคลในครอบครัวและชุมชน

ปล่อยขบวนรถน้ำช่วยภัยแล้ง 130 อำเภอ 17 จังหวัด

กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2555 มีพื้นที่ภาคเหนือ ประสบภัยแล้ง 130 อำเภอ และประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัดมี 9 จังหวัด

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ

หลายหน่วยงานจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ2แสนไร่ลดน้ำท่วมภาคกลาง

ชลประทานสำรวจพื้นที่หน่วงน้ำ ป้องกันไหลเข้าสู่ภาคกลาง ใน4 อำเภอของพิษณุโลก ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ 235,784 ไร่ แนวทางชดเชยไร่ละ500-1,000 บาท