ข่าวเด่น

ลงแขกเกี่ยวข้าวนาขันบันได

ชาวเขาบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนพื้นราบ

ค่ำนี้มีนัดกับผู้ว่าฯที่ต.บ้านแยงอ.นครไทย

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และจังหวัดเคลื่อนที่ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ที่ตำบลบ้านแยง อ.นครไทย

เทศบาลนครพิษณุโลกป้องกันยาเสพติดในชุมชน

เทศบาลนครพิษณุโลก รอบรมแกนนำชุมชน ทั้ง 54 ชุมชน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

ปชช.ร่วมใจเจริญจิตภาวนาถวายในหลวงฯ สร้างขวัญแก่ประเทศ

คณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน

เด็กม.นเรศวรทำดีช่วยฟื้นฟูรร.วัดท่าโก

ประมวลภาพบรรยากาศนิสิตและคณาจารย์ ม.นเรศวร ระดมทีมลงพื้นที่เร่งให้การฟื้นฟูรร.วัดท่าโกอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

บางระกำเร่งทำนาหลังน้ำลดเกือบหมดแล้ว

ระดับน้ำที่เคยท่วมขังอ.บางระกำตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2554เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ชาวนาเร่งทำนาปรังรอบแรกทันที

ฟ้องอภิสิทธิ์รัฐบาลบริหารน้ำยิ่งเละ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หน.ปชป.นั่งล้อมวงกินข้าวกลางวันกับชาวอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รับฟังหลากปัญหา ทั้งการบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวของรัฐบาล การทุจริตค่าหัวคิวเงินช่วยข้าวและบ้านน้ำท่วม และปัญหาบางระกำโมเดล