ข่าวเด่น

มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่โครงการ 123-2-94.1 ไร่ จำนวน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย

ลูกจ้างทางหลวงยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพัก เพื่อนก๊วนตกปลาเผยบ่นมีปัญหาการเงิน

ลูกจ้างหมวดทางหลวงพิษณุโลกก่อเหตุใช้ปืนลูกซองสั้นยิงตัวตายในบ้านพัก เพื่อนก๊วนนักตกปลาเผย บ่นประจำเรื่องเงินไม่พอใช้ อาจจะเป็นสาเหตุของความเครียด