ข่าวเด่น

ตำบลหัวรอ สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

เทศบาลตำบลหัวรอร่วมกับวัดตาปะขาวหายและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวรอ จัดงาน มหกรรมของดี ประเพณีกวนข้าวทิพย์ตำบลหัวรอ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รื้อฟื้นประเพณีโบราณที่สูญหายไปนานกว่า 70 ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมแต่งกายชุดพระอินทร์ เปิดงาน