ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

80 อปท.ในพิษณุโลก ร่วมวางพานพุ่มในวันท้องถิ่นไทย

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2561