ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

ผู้ว่า ตรวจหน่วยเลือกตั้ง อบต.เน้นย้ำจนท.กำนัน ผญบ.ต้องวางตัวเป็นกลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม กกต.ออกตรวจความเรียบร้อย พบมีประชาชนตื่นตัวจำนวนมากแห่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมเน้นย้ำผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ต้องวางตัวเป็นกลาง และคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน   78 เปอร์เซ็นต์แน่นอน

  กกต.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ ออกไปเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้

กกต.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ ออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของตน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ให้มากที่สุด เพราะเป็นองค์การบริหารท้องถิ่นที่ใกล้ตัวมากที่สุด

นครพิษณุโลก เดินหน้าโครงการในอนาคต เร่งปรับปรุงบ้านเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เทศบาลนครพิษณุโลก แถลงผลการดำเนินงานและโครงการในอนาคต เร่งปรับปรุงบ้านเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น “การสาธิตและทำขนมเทียนโบราณ”

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิด โครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น “การสาธิตและทำขนมเทียนโบราณ” มีกลุ่มบ้าน และผู้สูงอายุที่สนใจร่วมแต่งกายชุดไทยๆ เข้าร่วมฝึกการทำขนมเทียนกันอย่างสนุกสนาน

 อบต.สมอแขอัพเกรด ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเน้นสะดวก รวดเร็ว ตรงจุด   

อบต.สมแข จ.พิษณุโลกเปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ onestop service ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพในการสร้างความสะดวกรวดเร็วให้ สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนประชาชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 65 รวมกว่า 885 ล้านบาท

สภาเทศบาลนครพิษณุโลก มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 65 รวมกว่า 885 ล้านบาท