ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

ป.ป.ช.ตรวจถนนคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน 2 เส้นในอ.บางระกำ

ป.ป.ช.ภาค 6 และป.ป.ช.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจถนนคอนกรีต 2 สายที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบทำไม่ได้มาตรฐาน กลางถนนทำเป็นมูลดินหลังเต่าเพื่อประหยัดคอนกรีต จึงเกิดรอยแตกร้าวตลอดเส้นทาง และค่าความแข็งแรงของคอนกรีตต่ำกว่ามาตรฐาน ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนต่อไปเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป

 อบต.วัดจันทร์ สอนผู้สูงอายุ “นุ่งโจม ห่มสไบ”  ส่งเสริมความเป็นไทยงดงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ สอนการแต่งกายชุดไทย “นุ่งโจม ห่มสไบ”  เพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมแต่งกายแบบไทยๆ อย่างสวยงาม