ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

นครพิษณุโลกMOU กับ JICA ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีสังคมผู้สูงอายุ

เทศบาลนครพิษณุโลกจับมือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย