ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

นครพิษณุโลกMOU กับ JICA ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีสังคมผู้สูงอายุ

เทศบาลนครพิษณุโลกจับมือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย

ส่งมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้ชาวบ้าน 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ในอำเภอนครไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ชาวบ้าน 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ในอำเภอนครไทย ใช้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น หลังจากสะพานไม้ที่ชาวบ้านมานานกว่า 20 ปีทรุดโทรมลง