กล้าณรงค์ ภักดิ์ประไพ

14 ปีรถรางเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก

รถรางเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟื่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เป็นภาคเอกชนที่ทุ่มเทให้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 14 ปีของรถรางนำเที่ยวผ่านการพัฒนา ปัญหา อุปสรรค พิษณุโลกฮอตนิวส์ ได้สัมภาษณ์ กล้าณรงค์ ภักดิ์ประไพ ผู้บริหารรถรางเที่ยวเมืองพิษณุโลก ถึงที่มาที่ไปและอนาคตในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพิษณุโลก

ภาพจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ วัดนางพญา

เรื่องราวของภาพที่ดูจะธรรมดาชินตาแต่แฝงเรื่องราวแง่มุมหลากหลายทางประวัติศาสตร์กับวัดอารามหลวงราชวงศ์จักรี ยุคปฏิสังขรณ์เขียนภาพต้นแบบ ยุคที่จำลองมาไว้วัดนางพญา -ยุคปัจจุบันที่ไร้ซึ่งคุณค่ากับคนสมัยนี้

ลำยอง..คือชื่อเรียกสถาปัตยกรรมจริงหรือ..?

ลำยองที่เป็นตัวเอกในละครดังติดตลาดในช่วงปลายปี56นี้ อีกทั้งยังเป็นชื่อสถาปัตยกรรมของไทยที่สำคัญและสวยงาม น่าคิดไหมครับ

รอยอารยะพิษณุโลกในสมัยรัชกาลที่5

พิษณุโลกนั้นมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทุกยุคทุกสมัยจากหลักศิลาจารึก,พระราชหัตเลขา,พงศาวดาร,จดหมายเหตุ,เอกสารอ้างอิง,และอีกมากมาย ยุคสมัยที่โดดเด่นมาก เรื่องการปกครอง,การทหาร,การเผยแผ่ศาสนาหลายศาสนาและการศึกษาฯ ใน สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

ครบรอบการสร้างพระพุทธชินราช 656 ปี

ความศรัทธาทางศาสนา ความสวยงามในพุทธศิลป์ ความยิ่งใหญ่ และความสำคัญในประวัติศาสตร์ให้พิษณุโลก ครบรอบการสร้างพระพุทธชินราช 656 ปี ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

ความศรัทธาในพระพุทธชินราช(ตอนที่1)

วัดตาปะขาวกับพระพุทธชินราช วัดที่มีประวัติศาสตร์กล่าวเล่าเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของกำเนิดพระพุทธชินราชพระคู่เมืองพิษณุโลกของเรา