กาชาดทหาร

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ช๊อป ชม แชร์

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี 2563 เป็นครั้งแรก ช๊อป ชม แชร์ สินค้าที่มีผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563