กองทัพภาคที่ 3 จัดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ช๊อป ชม แชร์

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2563  ที่สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี 2563  ช๊อป ชม แชร์ สินค้าที่มีผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีระดับประเทศ ในการนี้หน่วยทหารพันธุ์ดีในจังหวัดพิษณุโลก ได้พร้อมใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563

ภายในงานประกอบด้วยการจัดการแสดงนิทรรศการของทหารพันธุ์ดี ได้แก่ กิจกรรมของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือ-ตอนล่าง, โครงการปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ, การปลูกนาข้าวอินทรีย์, การเพาะขยายพันธุ์แพะเบงกอล, การเพาะขยายพันธุ์เป็ด, การเพาะพันธุ์ปลานิลของศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือ-ตอนล่าง ภายในงานของทุกวัน มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีบนเวที มีการแจกของรางวัล

นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี อาทิ ผักสดปลอดภัย, ไข่เป็ด, เมล็ดพันธุ์พืช, ผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3, การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยกำลังพลและครอบครัวภายในค่าย และยังมีสินค้าราคาคุ้มค่าอีกมากมายมาบริการในงาน ทั้งยังได้ช่วยเหลือบุตรและบุพการีของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการอุดหนุนสินค้าจากการสั่งสินค้าออนไลน์ มีบริการส่งฟรีในรัศมีระยะทาง 10 กิโลเมตร จากในงาน อีกด้วย

สำหรับรายได้จากสินค้าโครงการทหารพันธุ์ดีจะทูลเกล้าถวายแด่กิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวงานได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ที่สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563 นี้

แสดงความคิดเห็น