คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ“เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84พรรษา